God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaringen 21:6

De Evangelische Broedergemeente Stad & Flevoland is een overwegend migranten gemeente, die midden in de Amsterdamse samenleving staat. Wij zijn een protestantse gemeente in de traditie van de Hernhutters, die van oorsprong uit Tsjechië afkomstig zijn. Kenmerkend voor de EBGA-Stad & Flevoland is dat wij een geheel eigen stijl ontwikkeld hebben ten aanzien van geestelijk leven, sociale zorg, educatie en ontspanning. Naast diepzinnige, bemoedigende kerkdiensten is er ruimte voor persoonlijke ontmoetingen in een ongedwongen sfeer. Wie behoefte heeft aan ontmoetingen binnen een geloofswereld van de ANITRI (Hernhutter) wordt van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten bij te wonen. Elke zondag is er een kerkdienst die aanvangt om 10.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Het gehele gebouw is rolstoel-toegankelijk en er is een speciaal toilet voor gehandicapten.

De kerkzaal met zittende mensen kerkgebouw in amsterdam drie jongetjes De witte kerkzaal

Dagteksten van de EBG

Maandag 19 maart 2018

Wij vestigen onze hoop op U, want U hebt alles gemaakt.

Jer. 14:22

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

1 Joh. 5:14

Archief Kerkbode

De Kerstbode
Nr.4, dec. 2017- mrt. 2018
VoorbladKerstbode2017web


De Herfstbode
Nr.3, sept. - nov. 2017
voorbladkerkbodeSeptNov2017Web


De Pinksterbode
Nr.2, mei - september 2017
voorbladPinksterbode2017