God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaringen 21:6

De Evangelische Broedergemeente Stad & Flevoland is een overwegend migranten gemeente, die midden in de Amsterdamse samenleving staat. Wij zijn een protestantse gemeente in de traditie van de Hernhutters, die van oorsprong uit Tsjechië afkomstig zijn. Kenmerkend voor de EBGA-Stad & Flevoland is dat wij een geheel eigen stijl ontwikkeld hebben ten aanzien van geestelijk leven, sociale zorg, educatie en ontspanning. Naast diepzinnige, bemoedigende kerkdiensten is er ruimte voor persoonlijke ontmoetingen in een ongedwongen sfeer. Wie behoefte heeft aan ontmoetingen binnen een geloofswereld van de ANITRI (Hernhutter) wordt van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten bij te wonen. Elke zondag is er een kerkdienst die aanvangt om 10.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Het gehele gebouw is rolstoel-toegankelijk en er is een speciaal toilet voor gehandicapten.

De kerkzaal met zittende mensen kerkgebouw in amsterdam drie jongetjes De witte kerkzaal

Dagteksten van de EBG

Dinsdag 23 januari 2018

De HEER was met Samuel en liet niet één van zijn woorden onvervuld.

1 Sam. 3:19 (WV)

Paulus schrijft: Van u uit plantte de boodschap van de Heer zich voort; niet alleen in Macedonië en Achaje, nee, overal is uw geloof in God de mensen ter ore gekomen. Wij hoeven daarvan niets te vertellen.

Tes. 1:8 (GNB)

Archief Kerkbode

De Herfstbode
Nr.3, sept. - nov. 2017
voorbladkerkbodeSeptNov2017Web


De Pinksterbode
Nr.2, mei - september 2017
voorbladPinksterbode2017